ข้อมูลวีดีโอ

[title]
พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น (Episode 2)
หมวดหลัก : คอมพิวเตอร์
คงเหลือ : 1
[field_borrow_button]

เนื้อหา

คำอธิบายคอร์ส:เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C# กับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

 

ในหลักสูตร "พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น (ตอนที่ 2)" นี้

 

จะเป็นการนำโปรเจค Windows Application ที่พัฒนาในหลักสูตร ตอนที่ 1 มาเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ เข้าไปเช่น

การสร้าง Auto-complete ให้กับกล่องค้นหา (Search box) ทำให้สะดวกเวลาผู้ใช้พิมพ์ค้นหาข้อมูลลูกค้าโปรแกรมจะแนะนำและแสดงรายชื่อลูกค้าให้อัตโนมัติ,

การทำงานกับข้อมูลรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม, การแก้ไข และ การลบรูปภาพ, การนำรูปภาพมาแสดงในเซลล์ ของ DataGridView ทำให้โปรแกรมดูสวยงามและ มีความเป็นมืออาชีพ,

การใช้ Context Menu หรือ เมนูคลิกขวา, และ การสร้างระบบ Login เป็นต้น

ในบทสุดท้าย ผู้สอนได้เพิ่มเนื้อหาพิเศษ: พื้นฐานการพัฒนา Modern Desktop Applicationซึ่งจะเป็นการสอนสร้าง Windows Application ให้สามารถเปลี่ยนธีมได้

ในแบบ Google's Material Designทำให้โปรแกรมของเราดูโมเดิร์น ทันสมัย น่าใช้งาน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโปรแกรมได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

:- สามารถสร้าง Auto-complete ให้กับกล่องค้นหา (Search box) ได้

- สามารถใช้งาน OpenFileDialog สำหรับเปิดรูปภาพมาแสดงใน PictureBox ได้

- สามารถบันทึกรูปภาพลงในฐานข้อมูล MySQL และ ดึงมาแสดงบนฟอร์มได้

- สามารถเขียนคำสั่งดึงรูปภาพมาแสดงในเซลล์ DataGridView และแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว-สามารถใช้งาน Context Menu และ กรองข้อมูลใน DataGridView ได้

- สามารถทำระบบ Login ให้กับโปรแกรม และแสดงชื่อ User ผู้ใช้งานปัจจุบันได้- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมในรูปแบบ Modern Desktop App ได้

- นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น ระบบขายหน้าร้าน POS เป็นต้น