ข้อมูลวีดีโอ

[title]
คอร์สเรียน Google Sheet (GS01) : Fundamental หลักการใช้งาน Google Sheets
หมวดหลัก : คอมพิวเตอร์
คงเหลือ : 1
[field_borrow_button]

เนื้อหา

เนื้อหาย่อ :
สำหรับผู้ที่สมัครเรียนคอร์ส Google Sheets คอร์ส GS01, GS02 หรือ GS03 หลังจากสมัครเรียนแล้ว
กรุณาแจ้งยืนยันการสมัครเรียนไปยังผู้สอนโดยตรงเพื่อที่ผู้สอนจะแชร์ไฟล์ประกอบการเรียนไปให้กับท่าน
โดยแจ้งไปที่ อ.วสันต์ คุณดิลกเศวต ทางอีเมล wasankds@gmail.com
ดูรายละเอียด Course outline (โครงร่างหลักสูตร) อย่างละเอียดได้ที่
https://www.poeclub.org/gs/gs01.html
เริ่มต้นเรียนและก๊อปปี้ไฟล์ประกอบการเรียนได้ที่
https://www.poeclub.org/gs/gs01.html
 
 
อยากใช้งาน Google Sheets เก่งๆ คุณจะพลาดคอร์สนี้ไม่ได้
คอร์ส (GS01) Google Sheets : Fundamental หรือ "หลักการใช้งาน Google Sheets"
คอร์สนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช้งาน Google Sheets เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน
ไล่ไปจนถึงหัวใจสำคัญในการใช้งาน Google Sheets และในบางบทจะมีขั้นสูงผสมอยู่ด้วย
 
ใครควรเรียนคอร์สนี้
- บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการฝึกอบรม Google Sheets ให้กับพนักงาน
- ผู้ที่ใช้งาน Google Sheets อยู่แล้ว แต่ต้องการงานใช้งานให้เก่งขึ้น
- ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณอยู่แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ Google Sheets
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญ หลักการใช้งาน และหัวใจสำคัญของ Google Sheets
- เรียนรู้ฟังก์ชันที่ใช้บ่อย เช่น VLOOKUP ฟังก์ชันตระกูล COUNT ฟังก์ชันจัดการเงื่อนไข ฟังก์ชันที่ใช้เรียงและกรองข้อมูล เป็นตัน
- เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้บ่อยทั้งขั้นต้นและขั้นสูง เช่น การกรองข้อมูล การเรียงข้อมูล และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เป็นต้น
- ปูพื้นฐานไปสู่การใช้งาน Google Sheets ขั้นสูง (มีคอร์สต่อเนื่อง GS02 : Google Sheets Array การคำนวณขั้นสูงด้วยอาเรย์)
ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรสามารถใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณใดๆ มาก่อนก็ได้ (แค่พอใช้งานเป็น)