ข้อมูลวีดีโอ

[title]
ระดมความคิดพิชิตไอเดียสร้างสรรค์ (Ideation)
หมวดหลัก : บริหารการตลาด
คงเหลือ : 1
[field_borrow_button]

เนื้อหา

Ideation คืออะไร?
Ideation เป็นแนวทางที่จะเปิดกว้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยการระดมความคิด เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ๆ
อาจมีคนสงสัยว่าและทำไมเราถึงต้องทำ Ideation ก็แค่คิดไอเดียไม่ใช่หรือ? แต่เช่นเดียวกับสำนวน "สองหัวดีกว่าหัวเดียว" โดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้หรือเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจนแทบตั้งตัวไม่ทัน การระดมสมองจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ได้ไอเดียในการสร้างทางเลือกและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายนั้น ๆ
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีการสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ ให้เกิดขึ้นกับงาน แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีความถนัดทางด้านการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เพราะ MindDoJo เชื่อว่าทุกคนก็สามารถคิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ เพียงแค่ต้องมีตัวช่วยและการแนะแนวทางที่จะช่วยคิดเท่านั้น
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เทคนิควิธีการคิดไอเดียใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม สามารถนำไปใช้ได้จริงกับงานของตัวเอง
- สามารถคิดและสร้างไอเดียนวัตกรรมได้และสามารถนำไอเดียไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับชิ้นงาน แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ถนัดทางด้านการคิดไอเดียก็ตามที
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้