ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Excel for Accounting
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel กับงานบัญชี เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย -พื้นฐานการจัดการข้อมูลใน Excel -การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นกับงานบัญชี -การใช้เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี -การจัดทำรายงานจากฐานข้อมูลจำนวนมาก -การนำข้อมูลบัญชีและการเงินไปสร้างแผนภูมิ -การนำแผนภูมิไปจัดทำกระดานนำเสนอข้อมูล (Dashboard) ที่ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลในการนำไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ และมีการนำความรู้ในเนื้อหาต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา นอกจากนี้ในเล่มผู้เขียนได้จัดทำแบบฝึกปฏิบัติมากกว่า 90 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจการประยุกต์ Excel กับงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น