ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ' รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม ตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษา และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลังผ่านพ้นวิกฤติ ภายในเล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์ และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม