ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.วิสูตร พึ่งชื่น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2553 Update เนื้อหาให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ปรับภาพประกอบให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร มีสรุปท้ายหน่วย