ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

How to Portrait
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ผู้แต่ง : Chariot,TOR (สหทัศน์ วชิระนภศูล)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เพิ่มความมั่นใจในการเริ่มต้นถ่ายภาพ Portrail เรียบเรียงแบบง่าย ๆ จากประสบการณ์ของช่างภาพอาชีพ